Tag: salsa tajina

CREMA DI MELANZANE O BABAGANOUSH

CREMA DI MELANZANE O BABAGANOUSH

In Oriente la chiamano Babaganoush, noi la chiameremo crema di melanzane ed è una vera bontà!